נושאי הקורס

 1. רקע בסיסי בביולוגיה ובמיקרוביולוגיה
 2. 4 הקבוצות של המיקרואורגניזמים ו- 4 רמות הבטיחות למעבדות + סרטי הדרכה
 3. הפצת מיקרואורגניזמים ומזהמים ודרכי ההדבקה
 4. אמצעי מיגון ראשוני – לעובדים, ואמצעי מיגון שניוני - לסביבה
 5. ציוד מגן למעבדה ומכשור בטיחותי לתעשייה
 6. מנדפים ביולוגיים ומערכות סינון – סוגים, בדיקה, עבודה נכונה +סרטי הדרכה
 7. תקנות הבטיחות למעבדות בישראל ובעולם
 8. סיכונים ומניעה בדם ונוזלי גוף
 9. אוירוסולים ביולוגיים – יצירה, דגימה והערכה + הדגמה
 10. תכנון מעבדות בטיחותיות/תכניות מיזוג אוויר
 11. בקרת זיהומים בבתי חולים
 12. שיטות לחיטוי ועיקור כולל חיטוי חללי אוויר + הדגמה
 13. עקרונות ומעשה בחיטוי, עיקור וסילוק פסולת ביולוגית
 14. טיפול בתקלות ובתקריות – מצבים חריגים
 15. סיכונים בעבודה עם בעלי חיים – זואונוזות
 16. מחלות מגיחות, פריונים, הפרה המשוגעת, מחלת קרוצפלד-יעקב וסיכונים בפתולוגיה
 17. מתקנים בטיחותיים לעבודה עם בעלי חיים + סרטי הדרכה
 18. אריזה ומשלוח של דגימות ביולוגיות – יבוא ויצוא
 19. סיכונים ובטיחות בעבודה עם רעלנים
 20. עריכה וביצוע של תכנית בטיחות ביולוגית למפעל
 21. הערכת סיכונים ביולוגיים בתהליכים במעבדה ובמפעל
 22. האתגר של ייצור פארמצבטי בתנאי סיכון ומיגון גבוהים - ביוטכנולוגיה
 23. ניהול סיכונים ביולוגיים - סיכונים ביולוגיים לעומת סיכונים כימיים – סיכונים משולבים
 24. האיום של טרור ביולוגי – חוק המחוללים החדש, האתגר של ביטחון ביולוגי (Biosecurity ) ועריכת תכנית להתמודדות עם הנושא
 25. איך מבצעים ביקורת בטיחות ביולוגית במעבדה/מפעל – רשימות תיוג
 26. מעקב רפואי, חיסונים וגיהות בסביבה ביולוגית
 27. סיור הכרות במעבדה ברמת בטיחות ביולוגית 3

להרשמה מקוונת